Στο δημοτικό συμβούλιο η έκτακτη χρηματοδότηση των σχολείων

Δευ, 22/06/2020 - 14:27

Η έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Χίου που θα συνεδριάσει την Παρασκευή  26 Ιουνίου 2020, στις  6μ.μ.  με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence.

Ακολουθούν αναλυτικά τα θέματα:

Α΄        ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

1.

 

Τροποποιήσεις τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020.

Οικονομική

Επιτροπή

 

2.

 

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

Πρόεδρος της

ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

 

3.

 

Τροποποίηση συστατικής πράξης της ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

Πρόεδρος της

ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

 

 

 

4.

 

 

Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.

Χίου.

Δ/νση

Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας και

Πολιτισμού

5.

Πρόταση για εκπαίδευση σχετικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου.

κ. Δήμαρχος

 

 

 

6.

 

Διάθεση από το Δήμο Χίου θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας

και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και

στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ., (προθεσμία 1/7/2020).

Δ/νση

Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας και

Πολιτισμού

 

Β΄        ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

 

7.

 

Σύναψη     χρησιδανείου     μεταξύ     του     Δ.     Χίου     και     του                 Συλλόγου

Ραδιοερασιτεχνών Χίου.

Δ/νση

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και

Πληροφορικής

 

 

8.

 

Παραχώρηση  πομποδέκτη  μετά  των  παρελκόμενων  αυτού  στο  Κεντρικό

Λιμεναρχείο Χίου.

Δ/νση

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και

Πληροφορικής

 

 

 

 

Γ΄         ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

 

9.

 

 

Τροποποίηση της 821/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Χίου.

Δ/νση

Καθαριότητας

και

Ανακύκλωσης

 

 

Δ΄        ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρ.

θέματος    Θέμα                                                                                                                              Εισηγητής

 

 

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

10.

 

Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης του οικ. έτους 2019.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

11.

 

Αίτημα  για  υπεκμίσθωση  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  επί  της  οδού

Δημοκρατίας της Κοινότητας Χίου..

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

12.

 

Αίτημα για μείωση μισθωμάτων επί της  οδού Οινοπίωνος της Κοινότητας Χίου.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

13.

 

Αίτημα  για  μείωση  μισθώματος  δημοτικού  ακινήτου  επί  της  οδού  Βενιζέλου  της

Κοινότητας Χίου.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

14.

 

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-καφενείου στην Κοινότητα Μυρμηγκίου.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

15.

 

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-πρώην σφαγείο στην Κοινότητα Λαγκάδας.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

16.

 

Αίτημα παραχώρησης ημιυπαίθριου χώρου στην Κοινότητα Βολισσού.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

 

Ε΄         ΘΕΜΑΤΑ     ΔΗΜΟΣΙΩΝ     ΣΧΕΣΕΩΝ,     ΤΟΠΙΚΗΣ     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     -     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

17.

 

Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.

Δ/νση Τοπικής

Οικονομικής

Ανάπτυξης

 

18.

 

Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη δαπανών ηλεκτρικού

ρεύματος.

Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας

και Πολιτισμού

 

19.

 

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.

Δημοτική Επιτροπή

Παιδείας

 

 

20.

 

Καταστροφή-ανακύκλωση  παλαιών  ή  κατεστραμμένων  υλικών  σχολικών

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενιαία Σχολική

Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

 

Σχετικά Άρθρα