Συμμετοχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην ημερίδα «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – Σύγχρονες Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας»

Δελτίο Τύπου
Τετ, 05/06/2024 - 16:18

Την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024, ο Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Απόδημου Ελληνισμού κ. Παντελής Μπουρνιάς παρευρέθηκε μαζί με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Ευστράτιο Ζαφείρη, στην ημερίδα με θέμα «Κέντρα Ικανοτήτων - Σύγχρονες Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας» που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δέκα ενταγμένων έργων της Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων».

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι δομές δημόσιου - ιδιωτικού τομέα τα οποία δημιουργήθηκαν για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ προϊόντων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης συστάθηκαν 10 Κέντρα Ικανοτήτων (νέες νομικές οντότητες) από δυναμικές επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες σημαντικών τομέων της χώρας, κρίσιμων για την κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δέκα ενταγμένων έργων της Δράσης, όπως η ταυτότητα και οι καινοτόμες υπηρεσίες/προϊόντα του κάθε Κέντρου Ικανοτήτων, οι ομάδες ωφελούμενων/χρηστών στις οποίες απευθύνεται και οι ενέργειες για διείσδυση στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

O Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τον Γ. Γραμματέα κ. Αθανάσιο Κυριαζή πως τα καινούρια κέντρα θα είναι χρήσιμα και θα αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για την ελαιοπαραγωγή, τη ναυτιλία και την αμπελουργία στο σύνολο της Περιφέρειας του Βόρειου Αιγαίου.  

Σχετικά Άρθρα