Δωρεά βιβλίων από το Ίδρυμα της Βουλής στη Βιβλιοθήκη της Μητρόπολης Χίου

Πέμ, 16/12/2021 - 15:50

Για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητρόπολης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών «Άγιος Αγαπητός» το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, με φροντίδα του Αντιπροέδρου της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινοπούλου, δώρισε 42 τίτλους βιβλίων.

Αναλυτικά, όπως ενημερώνει η Μητροπόλη, πρόκειται για τα παρακάτω βιβλία:

1. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2009). Ἀφιέρωμα στὴν Ἑλληνικὴ Μάνα: Ἡ μητρότητα στὴ Νεοελληνικὴ τέχνη. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

2. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2000).  Πεντακόσια Χρόνια Ἔντυπης Παράδοσης τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. (1499-1999). Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

3. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2009). Μουσικὴ ἀπὸ τὸ Βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

4. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2007). Μουσικὴ ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

5. Μακρυδημήτρης, Ἀντώνης. (2009). Πρόεδροι τῆς Βουλῆς Γερουσίας καὶ Ἐθνοσυνελεύσεων: 1821-2008. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

6.  Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2019). An Anthology of 19th Century Greek Popular Songs. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

7. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. (2011). Τὸ Γλωσσικὸ Ζήτημα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

8. The Hellenic Parliament Foundation. (2014). Hellas Genius Loci : The Classicist Visual Approach to Monumental Hellenic Antiquity (late 17th – early 20th c.), Contemporary Greek Painting Inspired by the Classical Tradition (late 20th – 21st c.). Athens: Hellenic Parliament Foundation for Parliamentarism and Democracy.

9. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2019). Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων: Οἱ σταθμοὶ μίας διαδρομῆς σχεδὸν διακοσίων ἐτῶν. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

10. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2005). Μικρὴ Ἱστορία τῆς Δωδεκανήσου. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

11. Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. (2001). Ρήγα Βαλεστίνλη Ἅπαντα τὰ σωζόμενα: Σχολεῖον τῶν Ντελικάτων Ἐραστῶν. Ἀθήνα : Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. (τ. Ἃ’ –τ. Δ’).

12. Ράλλης, Γεώργιος Ι. (2006). Γεώργιος Θεοτόκης : Ὁ πολιτικός του μέτρου. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

13. Φλώρα – Καραβιᾶ, Θάλεια. (2012). Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1912-1913: Μακεδονία - Ἤπειρος. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

14. Ἀλεξανδράκης, Ἀλέξανδρος Δ. (2016). Ἔτσι Πολεμοῦμε 1940-41. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

15.Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2016). Πρακτικὰ Συνεδρίο : Ἡ δικτατορία τῶν συνταγματαρχῶν καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

16. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2018). Πρακτικὰ ἡμερίδας Οἱ πόλεις τῶν φιλικῶν: οἱ ἀστικὲς διαδρομὲς ἑνὸς ἐπαναστατικοῦ φαινομένου. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

17. Πλωρίτης, Μάριος. Ἐπιφυλλίδες (1989-2004). Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

18. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2014). Ἥρωες τῶν Ἑλλήνων: Οἱ καπετάνιοι, τὰ παλικάρια καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων 19ος - 20ος αἰώνας. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

19. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2017). Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω: Ἡ τύχη τῆς ἀρχῆς τῆς πλειοψηφίας ἀπὸ τὴν μετακλασικὴ περίοδο ὡς τοὺς νεότερους χρόνους. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

20. Κρεμμυδᾶς, Βασίλης. (2007). Ἀπὸ τὸν Σπυρίδωνα Τρικούπη στὸ Σήμερα: τὸ Εἰκοσιένα στὶς νέες ἱστοριογραφικὲς προσεγγίσεις. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

21. Θεοτοκᾶς, Νίκος., Τζάκης, Διονύσης. (2020). Χρῆστος Βυζάντιος, Ἱστορία τοῦ Τακτικοῦ Στρατοῦ 1821-1833: Ἱστορία τῶν κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν ἐκστρατειῶν καὶ μαχῶν καὶ τῶν μετὰ ταῦτα συμβάντων ὧν συμμετέσχε ὁ τακτικὸς στρατὸς ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1833 μεταγραφεῖσα μετὰ πλείστων ὅσων ἱστορικῶν γεγονότων. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

22. Παπαγεωργίου, Στέφανος. (2019). Χριστόφορος Περραιβός, Ἀπομνημονεύματα Πολεμικὰ : Διαφόρων μαχῶν συγκροτηθείσων μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Ὀθωμανῶν κατὰ ΤΕ τὸ Σούλιον καὶ Ἀνατολικὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοῦ 1820 μέχρι τοῦ 1829 ἔτους. Ἀθήνα : Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

23. Εὐθυμίου, Μαρία., Σαράφης, Βαγγέλης. (2019). Ἀρτέμιος Ν. Μίχος, Ἀπομνημονεύματα τῆς Δευτέρας Πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου (1825-1826): Καὶ τίνες Ἄλλαι Σημειώσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν τοῦ Μεγάλου ἀγῶνος ἀναγόμεναι. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

24. Ζέη, Ἐλευθερία. (2021). Καλλίνικος Κυριάκος Κριτοβουλίδης, Ἀπομνημονεύματα τοῦ περὶ αὐτονομίας τῆς Ἑλλάδος Πολέμου τῶν Κρητῶν. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

25. Δημητρακόπουλος, Δημήτρης [κ.α.]. (2020). Πρακτικὰ Συνέδριου 1821 καὶ Ἀπομνημονεύματα: Ἱστορικὴ χρήση καὶ ἱστοριογραφικὴ γνώση. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

26. Φίνλεϋ, Γεώργιος. Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία. (τ. Ἃ’ & τ. Β’ ).

27. Κασιμάτης, Γεώργιος. (2005). Ἡ μετάβαση στὴ Δημοκρατία καὶ τὸ Σύνταγμα τοῦ 1975. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

28. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2021). Πρακτικὰ Ἡμερίδας : Τὸ Σύνταγμα τοῦ 1864: 150 Χρόνια. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

29. Κοραῆς, Ἀδαμάντιος. (2018). Σημειώσεις εἰς τὸν Προσωρινὸν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

30. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων., Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος». (2014). Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἡ διαμόρφωση τῆς πολιτικῆς σκέψης τοῦ: Ἰδεολογικὲς ἀφετηρίες καὶ ἐπιρροές. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία & Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».

31. Ἀνδριώτης, Νίκος. (2020). Πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα 1821-1940 : ἄφιξη, περίθαλψη καὶ ἀποκατάσταση. Ἀθήνα: Ἵδρυμα  τῆς Βουλῆς τὸν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

32. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2009). Πρακτικὰ Συνεδρίου: 50 Χρόνια Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο Ἐμπειρία & Προοπτικὲς - 50 Years European Parliament Experience & Perspectives. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

33. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2019). Πρακτικὰ Συνεδρίου: Διλήμματα καὶ Συμφραζόμενα τοῦ προσφυγικοῦ ζητήματος: Ἰδέες, Ἀξίες, Ἱστορία, Πολιτικές. Ἀθήνα : Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

34. Κουκουράκης, Γεώργιος., Σακελλαρόπουλος, Τάσος. (2021). Ἡ Πολιτικὴ Κληρονομιὰ τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου: Συνέχειες καὶ ἀσυνέχειες. Ἀθήνα:: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» & Μουσεῖο Μπενάκη.

35. Meier, Christian. (2019). Ἕνας πολιτισμὸς Ἐλευθερίας: Ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ οἱ ἀπαρχὲς τῆς Εὐρώπης. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

36. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Συνταγματικὰ Κείμενα τῶν Ἰόνιων Νήσων. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

37. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Συνταγματικὰ Κείμενα τῆς Ἡγεμονίας Σάμου. Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

38. Τρικούπης, Σπυρίδων. (1888). Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀθήνα: Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς “Ὤρας”. (τ. Ἃ’ – τ. Δ’).

39. Cavafy, C. P., Seferis, George. (2013). The Poets’ Voice. Athens: The Hellenic Parliament Foundation for Parliamentarism and Democracy.

40. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. (1998). Ρήγας Βελεστίνλης: Θεωρία καὶ Πράξη. Ἀθήνα: Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

41. Καψωμένος, Ἐρατοσθένης Γ. (1998). Ὁ Σολωμὸς καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτισμικὴ Παράδοση. Ἀθήνα: Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

42. Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (2007). Προοπτικές της Εὐρώπης: Πρακτικὰ ἑλληνο-γερμανικοῦ συμποσίου (Ἀθήνα, 8-9 Φεβρουαρίου 2007). Ἀθήνα: Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία.

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα