προγράμματα μαζικής άθλησης

Προγράμματα μαζικής άθλησης για γυναίκες

12/04/2021 - 17:49

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου προτίθεται να διοργανώσει προγράμματα μαζικής άθλησης...