Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο το ΤΕΕΝΣ

06/03/2023 - 16:56

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 16η Φεβρουαρίου ε.ε., το, με έδρα τη Χίο,...