Χίος, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

ΣΔΕ Χίου

Σπεύσατε για την ελληνομάθεια

14/10/2019 - 19:20

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο...