Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία

Εξαγωγική Συμβολαιακή Τραπεζική από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την επιχειρηματική εξωστρέφεια

12/12/2019 - 10:30

Ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Προτεραιότητα είναι η παροχή στοχευμένης ρευστότητας, που...
Αναπτυξιακή στήριξη του αγροτικού τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς

Αναπτυξιακή στήριξη του αγροτικού τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς

03/02/2018 - 09:17

Οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα αναμένεται να δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η πλήρης αξιοποίηση του ΠΑΑ 2014 -2020 αποτελεί...