<<ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΙΟΥ>>

Ευαγγελία Μανιτσούδη

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΩΝ

06/05/2019 - 17:02

  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας. Η χρηματοδότηση των ΟΤΑ αυξήθηκε μετά από πολλά...