τμηματική μετεγκατάσταση οικονομικών υπηρεσιών

Ξεκίνησε η μεταστέγαση των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

24/04/2023 - 13:51

Ξεκίνησε η τμηματική μετεγκατάσταση των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Χίου στο κτίριο της Ε.Μ.Χ. στην οδό Μονομάχου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο...