Χίος, Δευτέρα 22 Οκτωβρίου

του Γ. Διλμπόη

Προδοσίες (1922 και 2018)

του Γ. Διλμπόη
08/02/2018 - 15:32

Αν είχα την ευκαιρία και ευκολία πρόσβασης, θα φωτοτυπούσα το τελευταίο κεφάλαιο από τα «Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου και θα το έστελνα...