Χίος, Δευτέρα 17 Ιουνίου

Toυ Κώστα Στούπα

Κάτι πάει στραβά...

Toυ Κώστα Στούπα
21/03/2019 - 06:05

1) Κάτι πάει στραβά... Η έρευνα του ΟΟΣΑ "Κίνδυνοι που έχουν σημασία" (Risks that matter 2018) είναι αποκαλυπτική αλλά όχι μόνο για τα αυτονόητα που...