τσίχλα Χίου

Στη συνέχεια η τσίχλα συσκευάζεται

745.122 ευρώ για εκσυγχρονισμό της γραμμής παραγωγής τσίχλας Χίου

26/06/2019 - 11:09

Σημαντικές επενδύσεις, που αφορούν τόσο τον εκσυγχρονισμό/επέκταση των παραγωγικών τους μονάδων όσο και τη δημιουργία νέων προϊόντων, περιλαμβάνουν...