Χίος, Παρασκευή 3 Απριλίου

Ενημέρωση για την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων

Τετ, 11/12/2019 - 19:22

Στα οφέλη της ανακύκλωσης, για την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα) στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, αλλά και για την υποχρέωση και το δικαίωμά μας ως κοινωνία στην προστασία του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα του εδάφους, που έχει να κάνει με τη ζωή και την υγεία μας, αναφέρθηκε εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο στις 6 μ.μ. της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2019, από την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. (Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.-με έδρα τη Θεσσαλονίκη) που σε συνεργασία με την ΤΕΧΝΕΤ Χίου (Γιάννης Ζαννάρας) έχουν δημιουργήσει στην περιοχή Γρου μια πρωτότυπη και αξιόλογη μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών-κατεδαφίσεων για την επαναχρησιμοποίησή τους ξανά στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και τις νόμιμες επιβεβλημένες αδειοδοτήσεις.

Πρόσφατα βίντεο

Σχετικά βίντεο