Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και το Ταμείο του ΟΗΕ για τα Παιδιά (UNICEF) μετεγκατάσταση από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο 12 ασυνόδευτων παιδιών

Από την ΒΙΑΛ στο... Λουξεμβούργο

15/04/2020 - 20:06

  Γενεύη, 15 Απριλίου, 2020 – Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και το Ταμείο του ΟΗΕ για...