αγριαχλαδιά

Το... μπόλιασμα της αγριαχλαδιάς

11/05/2023 - 19:43

«Λαγκάδα 11-05-23 (Ο καλός στρατιώτης Σβέϊκ). Πριν 5-6 χρόνια στην Βολισσό ένας φίλος Βολισσιανός κάνοντας μαζί μου μια βόλτα στο χωριό του μου...