Η Χίος κατά την μετακορωνοϊό εποχή

Τρί, 12/01/2021 - 06:26

Κάποιες πρώτες, ακατέργαστες, σκέψεις:

Ο τόπος μας με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με ικανοποιητικές εκπαιδευτικές δομές, με ισχυρό backround στον εμπορικό και στον ναυτιλιακό τομέα, με τη χιώτικη ομογένεια διεσπαρμένη στα κυριότερα εμπορικά και ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου. Με τηλεπικοινωνιακές υποδομές που βελτιώνονται ταχύτατα.

Με πληθώρα κτιρίων που ζητούν ρόλο . Με καθαρό περιβάλλον, ήπιο κλίμα και μεγάλη ηλιοφάνεια. Σε ενα κόσμο που αλλάζει ραγδαία, τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία για την τοπική κοινωνία και οικονομία. 

Η αγορά, τόσο άμεσα όσο και μεσο-μακροπρόθεσμα, θα υποστεί αλλαγές με μεγάλη ταχύτητα και με δραματικές αλλαγές. Η πρόκληση μεγάλη και η προσαρμογή, σήμερα, των επαγγελματιών επιβεβλημένη. Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις και προτάσεις πανω σ'αυτό, αρχίζουν να εμφανίζονται. 

Αυτονόητο οτι κάτι ανάλογο ισχύει και για άλλους κλάδους (τουρισμός, πρωτογενής τομέας, εστίαση κ.λπ.).

Η ευθύνη των επαγγελματικών φορέων, του επιμελητηρίου, των σωματείων των εργαζομένων, αλλα και της τοπικής αυτοδιοίκησης μεγάλη. Και ο καιρός δεν περιμένει. 

Καλή προσπάθεια σε όλους.  

Άλλες απόψεις: του Βασίλη Σπανολιού