Αρχαιοολογική υπηρεσία Χίου

Τελευταία χρονιά για την Μονή Μουνδών;

29/07/2020 - 20:00

Ζητώ συγνώμη γιατί ενώ πρέπει να ασχοληθώ με την επικαιρότητα του κορωνοϊού, αναφέρομαι σε πεζά πράγματα, όπως η Μονή Μουνδών, αλλά τι να κάνω, βάζω ...