Χίος, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου

Αγία Κυριακή, Καλαμωτή