Χίος, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου

Αγία Κυριακή, Καλαμωτή