Χίος, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου

Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός!