Χίος, Τρίτη 21 Μαΐου

Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός!