Χίος, Τρίτη 14 Αυγούστου

Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός!