Χίος, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου

Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός!