Όποιο παράθυρο κι αν ανοίξεις, οι εικόνες της Χίου μας είναι μαγικές! Άγιος Θεοδόσιος, Σπηλάδια.