Χίος, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου

Τα καλούδια της Ελάτας