Χίος, Τετάρτη 17 Οκτωβρίου

Τα σώψυχα της Κλειδούς