ενισχύσεις λιπασμάτων

Εντός των ενισχύσεων για τα λιπάσματα οι μαστιχοπαραγωγοί

08/11/2022 - 15:09

Το καθεστώς ενίσχυσης για τα λιπάσματα καλύπτει όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών...