Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού

Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Χίου

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Νομού Χίου

26/06/2021 - 14:27

Όπως ενημερώνει η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Χίου: «Στη Χίο την 15η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και ώρα 21:00 συνήλθε το νέο Δ.Σ. όπως προέκυψε...