Χίος, Κυριακή 16 Ιουνίου

Ευάγγελος Καφετζόπουλος 310518