Χίος, Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

ευρωπαϊκή ναυτιλία

Έξι προτεραιότητες της ECSA για ισχυρή ευρωπαϊκή ναυτιλία

13/03/2019 - 07:13

  Έξι στρατηγικές προτεραιότητες, που θα συμβάλλουν να διατηρήσει την ηγετική της παρουσία η ευρωπαϊκή ναυτιλία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό,...