Μανώλης Βουρνούς - Δήμαρχος Χίου - Είδα τη θέρμη των χιωτών Ομογενών