Γιάννης Νέος, Διευθυντής Ξενοδοχείου Χανδρής - Τα Συνέδρια αυτά δυνατές τουριστικές ανάσες