Μ. Πιπίδη, Διευ/σα Σύμβουλος Μονομετοχικής - Τις γαλάζιες σημαίες τις πήραμε, τώρα να τις κρατήσουμε