Ο ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΠΟΥ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ