Χίος, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου

me_allo_mati_amentas-pantelaras_gia_eleghoys_250219