Γκρινιάρα κατσίκα

Η γκρινιάρα κατσίκα

07/09/2018 - 18:27

Ρώσικο Παραμύθι Εισαγωγή: Ο ρώσικος λαός αγαπάει πολύ τα παραμύθια, τα ρώσικα λαϊκά παραμύθια που δεν αρχίζουν με τη γνωστή μας φράση: Μια φορά κι...