Ιερός Ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας

Good by design! Καλό από σχεδίου! Μια ομιλία αλλιώτικη απ' τις άλλες με πολλές αντανακλαστικές σκέψεις!

22/10/2019 - 06:48

Μια ομιλία αλλιώτικη απ' τις άλλες...μια ομιλία καλή από σχεδίου...διαδραστική και με πνεύμα...με τόση δόση Ψυχολογίας και τόση δόση Θεολογίας που...