Χίος, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Ηνωμένα Χιακά Σωματεία Νέας Υόρκης και Καναδά.

Ο Δημήτρης Κοντολιός στην ΑΛΗΘΕΙΑ ΤV

11/08/2019 - 21:01

Από τα… Καμπιά βρέθηκε στο τιμόνι των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Νέας Υόρκης και Καναδά. Ο Δημήτρης...