Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων

Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων

15/05/2022 - 20:07

Στο πλαίσιο του στρατηγικού του στόχου για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις και Φορείς –...