Αυτονομία της Αμανής στα ζητήματα ύδρευσης

Σε ιδιώτη εργολάβο ανέθεσε η ΔΕΥΑΧ συγκεκριμένες υπηρεσίες
Τετ, 14/01/2015 - 15:37

Την «αυτονομία» της Αμανής στην αντιμετώπιση ζητημάτων ύδρευσης επιδιώκει η διοίκηση της ΔΕΥΑΧ, η οποία διενήργησε διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης Δ.Ε. Αμανής Δήμου Χίου» και ορίστηκε ανάδοχος ο κ. Παναγιώτης Μπόης.

Η έδρα του θα είναι το κτήριο του πρώην Δημαρχείου Βολισσού και θα είναι υπεύθυνος για:

α) Αποκαταστάσεις διαρροών υδροδότησης δικτύων, επισκευή φρεατίων, κολλεκτέρ ύδρευσης, αντικατάσταση ειδικών τεμαχίων δικτύων ύδρευσης, υδρομέτρων κλπ.

β) Διανομή του νερού σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις εντολές της υπηρεσίας

γ) Επίβλεψη, συντήρηση και προστασία των εγκαταστάσεων (πηγές, αντλιοστάσια, δεξαμενές)

δ) Καταμέτρηση των ενδείξεων των υδρομέτρων και εντοπισμός τους, επανέλεγχος της ένδειξης υδρομέτρων εφόσον ζητηθεί, εύρεση αδήλωτων υδρομέτρων ή παροχών χωρίς υδρόμετρο, εντοπισμός καταναλωτών ή ακινήτων μη συνδεδεμένων σε δίκτυο αποχέτευσης και τοποθέτηση νέων υδρομέτρων σε αντικατάσταση αυτών που δεν λειτουργούν.

Για κάθε επείγον περιστατικό ή οποιαδήποτε εργασία αρμοδιότητας ΔΕΥΑΝΧ παρακαλούμε να απευθύνεστε στον κ. Μπόη στο τηλέφωνο 6937293036 ή στον κ. Ξενάκη (Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης) στο τηλέφωνο 6972711903. Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε και στο τμήμα βλαβών της ΔΕΥΑΝΧ στο τηλ. 2271044352.

Σχετικά Άρθρα