Δειγματοληπτικοί έλεγχοι από το Λιμενικό στους επιβάτες των πλοίων

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Τρί, 12/10/2021 - 15:51

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου γίνεται γνωστό ότι οι έλεγχοι για την κατοχή των προβλεπόμενων και σε ισχύ ιατρικών πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων (εμβολιασμού, νόσησης, διαγνωστικού (PCR και Rapid test) των επιβατών που εκδίδουν εισιτήρια ή και αναμένουν να επιβιβαστούν σε πλοία, θαλάσσια ταξί και λάντζες,  θα  διενεργούνται  από  τις  εταιρείες  και  τα  πληρώματα  των  εν  λόγω  πλοίων,  θαλασσίων  ταξί,  λαντζών  καθώς  και  από  τα  ναυτικά  πρακτορεία  .  Τα  στελέχη  του  Λιμενικού  Σώματος -Ελληνικής  Ακτοφυλακής θα προβαίνουν στη  διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων .

Για την επιβίβαση των επιβατών από 12 ετών και άνω, στα πλοία, στα θαλάσσια ταξί και στις λάντζες, από τις νήσους προς την ηπειρωτική Χώρα και αντίστροφα επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

• Είτε έχουν ολοκληρώσει (και τις 2 δόσεις), προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 Είτε έχουν ολοκληρώσει (και τις 2 δόσεις), προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού που      έχει      εκδοθεί     μέσω      της      ιστοσελίδας     https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai- pronoia/koronoios-covid-19/ pistopoietiko-emboliasmou ή το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (για τον εμβολιασμό). Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων.

• Είτε επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση ότι έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR (με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

• Είτε επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση ότι έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

• Είτε επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης (πιστοποιητικό) που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

• Με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση, εφόσον η διάρκεια του ταξιδιού υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας.

 

Ανήλικοι από τεσσάρων(04) ετών έως και έντεκα (11) ετών μπορούν να επιβιβάζονται στα πλοία με βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ( self test) εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα του ταξιδιού.

Οι ανήλικοι άνω των δώδεκα (12) ετών οι οποίοι μετακινούνται με πλοία, λάντζες και θαλάσσια ταξί στα σχολεία και σε λοιπές αναγκαίες σχολικές δραστηριότητες, μπορούν να επιβιβάζονται σε αυτά και με βεβαίωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ( self test) εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα του ταξιδιού

 

Κατόπιν των ανωτέρω , ο Λιμενάρχης καλεί τους υπεύθυνους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, των ναυτικών και τουριστικών πρακτορείων, τους κυβερνήτες θαλάσσιων ταξί και λαντζών να προβούν στην εκτύπωση κενών δηλώσεων αποτελέσματος  self test για Covid-19 από την ιστοσελίδα  https://self-testing.gov.gr, στην ενότητα δήλωση αποτελέσματος self test για Covid-19, προκειμένου να είναι διαθέσιμες στο επιβατικό κοινό , προς διευκόλυνση των μετακινήσεων του.

Σχετικά Άρθρα