Χίος, Τρίτη 14 Ιουλίου

Eξ’ αποστάσεως αιτήσεις για Επιδόματα

Στο Κέντρο Κοινότητας Χίου
Τρί, 12/05/2020 - 16:08

Από το Δήμο Χίου γίνεται γνωστό στους δημότες που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τα επιδόματα ΚΕΑ, Στέγασης, αναπηρικά, επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και γέννησης ότι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου στα τηλ. 2271350057 και 2271350059 για τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών (μέσω φαξ και email μέχρι νεότερης ανακοίνωσης). Δεν επιτρέπεται προς το παρόν η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού στα πλαίσια προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί, εκτός αν υπάρχει σοβαρότατος λόγος ή παντελής αδυναμία αποστολής των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. Σε αυτήν την περίπτωση οι δημότες θα επικοινωνούν για ραντεβού στα παραπάνω τηλέφωνα.

Οι υπάρχουσες αιτήσεις έχουν πάρει παράταση και οι πληρωμές συνεχίζονται κανονικά μέχρι νεότερης ανακοίνωσης από τους αρμόδιους φορείς πληρωμών. Ωστόσο, εάν το επιθυμούν οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν σε νέα υποβολή αίτησης σύμφωνα με τα παραπάνω.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (στο τηλ. του Κέντρου Κοινότητας 2271350057, Βοήθεια στο Σπίτι 2271350050 και Δ/νσης Κοιν. Προστασίας 2271350053).

Σχετικά Άρθρα

Τρί, 14/07/2020 - 18:01

Δεν ξέρουμε τι θέλει να πεί ο Δήμος με το παρακάτω δελτίο τύπου, που μας έστειλε, εκτός από το επαναβεβαιώσει την παροιμία "πονάει δόντι κόβει κεφάλι".

Ότι επικινδυνότητα και να υπάρχει οι δρόμοι δεν κόβονται.

Τρία χρόνια έχουν κόψει δρόμο προς τα Οθωμανικά Λουτρά!

16 μήνες έχουν κόψει την Ευστρ. Αργέντη!

Ένα χρόνο σχεδόν ανέχονται την παρανομία του Νοσοκομείου να έχει κόψει τμήμα της Μιχ. Λιβανού έξω από το παλιό Μαιευτήριο!

Ας βρούν άλλη τεχνική λύση, οι δρόμοι δεν κόβονται.

Ακολουθεί το έγγραφο που προσπαθεί να διακιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 26/06/2020, αρ.πρωτ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΒΑ/210534/25614/1001 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, σχετικά με την επικινδυνότητα ετοιμόρροπου κτίσματος στην οδό Αννας  Κομνηνής 3 στο Φρούριο Χίου, η Δ/νση Τ.Υ.Δ.Χίου προχώρησε στην απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων ,προς αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων σε περιοίκους και πεζούς.

Το παρόν έγγραφο έχει κοινοποιηθεί και στον ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται για την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.