Η «τράπεζα αίματος» του ιερού ενοριακού ναού γενεσίου θεοτόκου Συκιάδας ευχαριστεί

Τετ, 11/08/2021 - 12:32

Πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τήν Τρίτη 10 Αὐγούστου 2021, γιά 22α συνεχῆ χρονιά, ἡ ἐθελοντική αἰμοδοσία, γιά τήν «Τράπεζα Αἵματος» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεσίου Θεοτόκου Συκιάδας, στό «Πνευματικο Κἐντρο»τῆς Ἐνορίας, μέ τήν συνεργασία τοῦ Τμήματος Αἰμοδοσίας τοῦ «Σκυλιτσείου» Γενικοῦ Νοσοκομείου Χίου καί τηρουμένων σχολαστικῶς ἁπάντων τῶν μέτρων προστασίας ἐκ τῆς πανδημίας.

Ἡ προσέλευση τῶν ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν ἀπό ὅλες τίς ἡλικίες, κυρίως ὅμως ἀπό τά παιδιά, ἦταν ἀρκετά ἱκανοποιητική καί εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἄνω τῶν εἴκοσι καί μιᾶς μονάδων αἵματος.

Ἡ Αἰμοδοσία συνεχίζεται στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χίου.

«Μία στιγμή γιά σένα, εἶναι μία ζωή γιά τόν ἄλλον», ἦταν τό σύνθημα ἀπό τήν Προϊσταμένην τοῦ Τμήματος Αἰμοδοσίας τοῦ Νοσοκομείου Χίου κ. Σωτηρίου, ἐνῶ ἡ Ἰατρός κ. Δέσποινα Ἐλ. Ἀνταράκη, Διδάκτορας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, μέ πολλήν ἐπιμέλειαν, ἐξέταζε τούς ἐθελοντές αἰμοδότες.

Ἀξιόλογο ἐπίσης τό νέο πόνημα τῆς κ. Ἀνταράκη:

«Ἡ Δώρα καί τό δῶρο τῆς Αἰμοδοσίας», μία ἱστορία, γιά τήν ἀγάπη πού δίνει ζωή, καί ἀπευθύνεται στούς μικρούς μας φίλους, θά διανεμηθεῖ δέ στούς Μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Χωριοῦ μας, μέ τήν Φροντίδα τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.

Ὁ Ἱερέας τοῦ Χωριοῦ, Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεσίου Θεοτόκου Συκιάδας καί τῆς «Τραπέζης Αἵματος» εὐχαριστεῖ θερμά πρῶτον μέν τό Τμῆμα Αἱμοδοσίας τοῦ Νοσοκομείου Χίου καί, κατά δεύτερον, τούς ἐθελοντές αἰμοδότες, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τό αἷμα καί εὔχεται ὅλοι νά ἔχουν τήν Εὐλογίαν τοῦ Πρώτου Αἱμοδότου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος, ἐθελουσίως, «ἔχυσε»τό Πανάγιον Αἷμά Του, ἐπί τοῦ Σταυροῦ, «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας».

 

Σχετικά Άρθρα