Μόνο με ραντεβού στο Λιμεναρχείο

Παρ, 06/11/2020 - 15:56

Όπως ενημερώνει η Λιμενάρχης Χίου, στα πλαίσια των ανακοινωθέντων έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνου διασποράς του Covid-19, το συναλλασσόμενο κοινό με το λιμεναρχείο θα πρέπει προηγούμενα -τουλάχιστον μία ημέρα προ μετάβασης τους στο Κατάστημα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου- να έρθει σε τηλεφωνική συνεννόηση με Υπηρεσία (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2271044 433-34), προκειμένου να προγραμματιστεί σχετικό ραντεβού με το αρμόδιο γραφείο για την  καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και της αμεσότητας του θέματος η διεκπεραίωση θα πραγματοποιείται άμεσα.

Σχετικά Άρθρα