Προετοιμάζονται για την άσκηση απορρύπανσης στο Κοντάρι

Δείτε τις Φωτογραφίες
Τρί, 15/06/2021 - 15:35

Επιδιώκοντας το καλύτερο αποτέλεσμα, εν όψει της άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πετρελαιοειδή, που θα γίνει την Παρασκευή, όπως ενημερώνει ο Λιμενάρχης Χίου, Παντελής Βατούσης, σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημέρωση Υπηρεσιών, Φορέων, και ιδιωτών που πρόκειται να συμμετάσχουν σ'αυτήν.

Όπως προαναφέρθηκε η άσκηση θα γίνει την Παρασκευή από τις 11:00 πμ, στην περιοχή Κοντάρι Χίου και θα αποτελείται από τρία (03) σκέλη ως ακολούθως:

α) το πρώτο σκέλος αυτής θα λάβει χώρα εντός των ορίων της παράκτιας εγκατάστασης «REVOIL Χίου» με στόχο:

i) τον περιορισμό εξάπλωσης πετρελαιοειδών στην θάλασσα συνεπεία διαρροής από πλοίο

ii) τον εγκλωβισμό πετρελαιοκηλίδας σε βραχώδη περιοχή - λιμενοβραχίονες

iii)την ανάκτηση πετρελαιοειδών από την θάλασσα

β) το δεύτερο σκέλος αυτής θα εκτυλίσσεται, παράλληλα με το πρώτο και θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ρύπανσης της ακτής από πετρελαιοειδή

γ) το τρίτο σκέλος  θα λάβει χώρα στην θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν της εν λόγω εγκατάστασης με στόχο την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας σε ανοιχτή θάλασσα με την χρήση πλωτού φράγματος και την χρήση Χημικών Διασκορπιστήκων Ουσιών.

Σχετικά Άρθρα