Κωνσταντία Καλιμανά

Όχι άλλη ανοχή στην έμφυλη βία!

Κωνσταντία Καλιμανά
22/11/2022 - 14:56

Αγαπητοί μου συμπολίτες, ο τόπος μας, η χώρα -κι όλος ο κόσμος-περνά τη δυσκολότερη φάση της χειρότερης υγειονομικής, πολιτικής και οικονομικής...