κτίριο Κέντρου Γεώργιος Καλουτάς

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την παραχώρηση του «Καλουτάς»

31/10/2022 - 21:13

Το περιφερειακό συμβούλιο θα αποφασίσει αν το κτήριο «Γ.Καλουτάς» θα παραχωρηθεί για προσωρινή στέγαση του Ειδικού σχολείου Χίου, ανέφερε ο...

Το περιφερειακό συμβούλιο θα αποφασίσει για την παραχώρηση του «Καλουτάς»

31/10/2022 - 14:14

Το περιφερειακό συμβούλιο θα αποφασίσει αν το κτήριο «Γ. Καλουτάς» θα παραχωρηθεί για προσωρινή στέγαση του Ειδικού σχολείου Χίου, ανέφερε ο...