κτίριο Οινοπίωνος

Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από το κέντρο της πόλης

10/12/2021 - 22:27

Αν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου μεταστεγαστεί από το δημοτικό ακίνητο επί της Οινοπίωνος, στο οποίο βρίσκεται από το 2009, θα πρέπει να...

"Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το κέντρο της πόλης"

10/12/2021 - 14:48

Αν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου μεταστεγαστεί από το δημοτικό ακίνητο επί της Οινοπίωνος, στο οποίο βρίσκεται από το 2009, θα πρέπει να...

Ο Δήμος θέλει να στεγάσει υπηρεσίες του στην Οινοπίωνος

08/12/2021 - 19:11

Την ανάγκη που έχει ο Δήμος Χίου να στεγάσει υπηρεσίες του σε ιδιόκτητους χώρους για να απαλλαγεί της δαπάνης των ενοικίων προέβαλε ως επιχείρημα για...

Ο Δήμος θέλει να στεγάσει υπηρεσίες του στην Οινοπίωνος

08/12/2021 - 15:15

Την ανάγκη που έχει ο Δήμος Χίου να στεγάσει υπηρεσίες του σε ιδιόκτητους χώρους για να απαλλαγεί της δαπάνης των ενοικίων προέβαλε ως επιχείρημα για...