Ματρώνα Egon - Ξυλά

Η Ομηρική Ακαδημία για τον θάνατο της Ματρώνας Egon - Ξυλά

19/10/2020 - 16:22

Εν  Αθήναις, σήμερον, 16ην Οκτωβρίου 2020 συνήλθεν εκτάκτως η Οργανωτική Επιτροπή της Euroclassica - Ομηρικής Ακαδημίας και ακούσασα παρά της...

M. Εgon - Ξυλά: Η θάλασσα είναι ένας πλατύς ορίζοντας !

18/10/2020 - 16:47

"Οι Έλληνες της παράδοσης διακρίθηκαν για την τόλμη ,τον δυναμισμό και πρίν απ'όλα για το υψηλό τους ήθος" ! Οι Έλληνες...