Χίος, Τετάρτη 8 Ιουλίου

Το Μελανειός της Χίου

Νέες Εκδόσεις: Το Μελαν(ε)ιός της Χίου. Βωµός της αιµατηρότερης θυσίας της Ελληνικής Παλιγγενεσίας

10/06/2019 - 10:26

Η  Χιακή  βιβλιογραφία - και ιδίως αυτή της ιστοριογραφίας των χωριών µας - εµπλουτίστηκε  µε  την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του Κ. Ε....