Χίος, Σάββατο 15 Αυγούστου

Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός  Χίου

Πρόσκληση στους μελισσοκόμους

18/07/2019 - 15:44

Ο Μελισσοκομικός  Συνεταιρισμός  Χίου  προσκαλεί  τα  μέλη  του  και  λοιπούς μελισσοκόμους της περιοχής για ομαδική καθολική καταπολέμηση της...