οδός Δεληγιάννη

Οι οδοί των Μητροπολιτών και η πάροδος… Σιδηρούντας

01/05/2021 - 17:43

Τι λέτε έχει ενδιαφέρον ότι απέναντι από τον Ιερό Μητροπολιτικό υπάρχουν δυό αδιέξοδοι οδοί, που αν και στο κέντρο είναι υποβαθμισμένοι και μια...