Χίος, Δευτέρα 13 Ιουλίου

οδός Γυμνασιάρχου Μαδιά

Η εκ περιτροπής στάθμευση στην οδό Γυμν. Μαδιά

06/04/2020 - 18:30

Πρόσφατα καθιερώθηκε η εκ περιτροπής στάθμευση τις πλευρές του δρόμου και στο δεύτερο μισό της οδού Γυμνασιάρχου Μαδιά. Σ' αυτό όμως ακολουθήθηκε...