Η εκ περιτροπής στάθμευση στην οδό Γυμν. Μαδιά

Δευ, 06/04/2020 - 18:29

Πρόσφατα καθιερώθηκε η εκ περιτροπής στάθμευση τις πλευρές του δρόμου και στο δεύτερο μισό της οδού Γυμνασιάρχου Μαδιά.

Σ' αυτό όμως ακολουθήθηκε αντίθετη από την υπάρχουσα σηματοδότηση στην κατά μήνα αλλαγή, με αποτέλεσμα στην ίδια πλευρά ο μισός δρόμος να έχει απαγόρευση τους μονούς μήνες και ο υπόλοιπος τους ζυγούς και να δημιουργούνται προβλήματα.

Πολύ θα θέλαμε να μας εξηγήσουν οι υπεύθυνοι το σκεπτικό της περίεργης αυτής ρύθμισης.

Στη φωτογραφία ο εν λόγω δρόμος ήσυχος στην εποχή του κορωνοϊού.

 

Κων/νος Λουτράρης